МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проследяване на крадени коли

Целта на проекта е организационно и техническо осигуряване на основните трансевропейски транспортни коридори на територията на България, насочени към превенция и противодействие на трафика на моторни превозни средства, които са обекти на престъпление. Проектът ще подпомага изпълнението на чл. 100 от Шенгенската конвенция, отнасящ се до проследяване на крадени коли. Проектът ще осигури съвместимост с информационната система SIS и ще подобри оборудването на отдели на МВР. Дейностите по проекта ще включват повишаване на капацитета, обмяна на опит, доставка на хардуер и софтуер. Партньори по проекта са Министерство на вътрешните работи / полицията (ГД „Криминална полиция”) от българска страна; компетентни власти от страна на Швейцария.
Изпълнението на проектното предложение ще бъде финансирано с 800 000 CHF от швейцарска страна, а съфинансирането от българска страна е 15% или 141 176 CHF.
Продължителността на проекта е 2 години.