МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Превенция на детската престъпност

Целта на проекта е превенция на престъпленията, извършвани от и срещу деца на територията на Р България и страните от Шенгенското пространство. Дейностите включват: ефективно международно оперативно сътрудничество между специализирането правоприлагащи органи на двете страни, свързано с работата с деца с неправомерно поведение (просия, скитничество, джебчийство), които пътуват в чужбина непридружени от родителите си; обмен на опит при доказването на детска престъпност и незаконни действия на възрастни склоняващи деца да извършват такива престъпления в чужбина (трафик, експлоатация на труд, липса на родителски контрол); повишаване на административния капацитет и професионалните умения на полицаите, занимаващи се с детска престъпност; разработване на Интернет сайт, който се занимава със сигурността на децата и разполага със следните приложения – „Безопасен Интернет” и „Родителски контрол”; разработване на информационна технология (хардуер, софтуер и организация), необходима на специализираните структури на МВР, които се занимават с деца жертви на престъпност; подобряване и актуализиране на Националната полицейска програма “Работа на полицията в училищата”; практическо приложение на програмата.
Партньори по проекта: Министерство на вътрешните работи – ГДКП, ГДОП, Министерството на правосъдието и Прокуратурата от българската страна; съответните органи от швейцарска страна.
Изпълнението на проектното предложение ще бъде финансирано с 625 000 CHF от швейцарска страна, а съфинансирането от българска страна е 15% или 110 290 CHF.
Продължителността на проекта е 2 години.