МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обмяна на опит в областта на миграцията

Проектът ще подобри прилагането на новото законодателство и повишаване на квалификацията на служителите. Дейностите по проекта включват: Идентифициране на най-добрите практики в управлението на миграционните потоци, обучение по правни въпроси; обмен на опит по отношение на действията на завръщане в страната на произход и практиката на доброволното завръщане. Партньори по проекта са Министерство на вътрешните работи /дирекция "Миграция"/ от българска страна; служба за миграция от страна на Швейцария. Бенефициент: длъжностните лица в Дирекция "Миграция".
Изпълнението на проектното предложение ще бъде финансирано със 160 000 CHF от швейцарска страна, а съфинансирането от българска страна е 15% или 28 230 CHF.
Продължителността на проекта е 1 година.