МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Повишаване капацитета на експерти

Повишаване капацитета на експерти – криминалисти придобиване на съвременно техническо оборудване за изследване на материални следи от местопрестъплениия, изграждане на съвременна материална база, правилно структурирано специализираното обучение и осигуряване на добра практическа подготовка за използване на съвременни методи и технически средства за събиране и изследване на веществени доказателства.
Предвидено е и укрепване на капацитета на експертните служби на МВР в процеса на събиране и изследване на материални следи от местопрестъпленията с оглед покриване на критериите за добра европейска практика в областта на криминалистичните изследвания. Партньори по проекта са Министерство на вътрешните работи /НИКК и АМВР/ съответните органи от швейцарска страна от швейцарска страна.
Изпълнението на проектното предложение ще бъде финансирано с 1 000 000 CHF от швейцарска страна, а съфинансирането от българска страна е 15% или 176 470 CHF.
Продължителността на проекта е 18 месеца.