МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Развитие на лични възможности и повишаване на осведомеността

Проектът цели развиване личните способности на служителите на всички заинтересовани страни (напр. Министерство на вътрешните работи - Академия на МВР, ДМОС - СИРЕНЕ, ГД Криминална полиция, ГД Охранителна полиция, ГД Гранична полиция, Дирекция "Миграция", Дирекция "Български Документи за самоличност", Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността”) относно Шенген теми с основен фокус върху ШИС и SIRENE. Дейностите по проекта включват: семинари за обучение, учебни посещения, електронно обучение и оборудване, софтуер, техническо оборудване за СИРЕНЕ, листовки за полицейски служители и материали за повишаване на информираността на гражданското общество (TV-място, брошури, събития с говорители и журналисти).
Партньори по проекта: МВР от българска страна, Швейцарската федерална полиция /FEDPOL/ от страна на Швейцария. Бенефициент: полицията и гражданското общество.
Изпълнението на проектното предложение ще бъде финансирано с 300 000 CHF от швейцарска страна, а съфинансирането от българска страна е 15% или 52 940 CHF.
Продължителността на проекта е 18 месеца.