МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за предварително дефиниран проект „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари...

11 дек 2019

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления“.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 1 841 397 лева.

Проектът ще се изпълнява от Държавна агенция „Национална сигурност“.

Предварително дефинираният проект е насочен към въвеждането и прилагането на съвременни, адекватни механизми за борба с икономическите престъпления. Проектът също цели да развие възможностите на ДАНС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за наблюдение на различните финансови сектори от компетентността на звеното за финансово разузнаване чрез провеждане на обучения и учебни посещения, разработване на методология за надзор, основана на анализа на риска, и обучение на служители на ДАНС за работа с разузнавателна информация от явни източници.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 20 януари 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0cf231c2-b819-4279-b4b9-117c6dd3bdea

Важно!
Поканата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления ” e измененa.
Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 17:30 часа на 7 февруари 2020 г.
В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:
Начало на процеса на оценяване – 10.02.2020 г.
Край на процеса на оценяване – 08.04.2020 г.
Подписване на договор – 28.04.2020 г.

Решение за прекратяване на процедура - 12.02.2020 г.

 19 февруари 2020 | 17:16