МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Документи

Програмно споразумение по програма „Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. – версия 15

Актуализиран списък с документи и указания, необходими при отчитане на финансовото изпълнение на проекти по НФМ 2014-2021

Изменени Анекс I и II към Програмното споразумение относно изпълнението на програма "Вътрешни работи" на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Системи за управление и контрол на изпълнението на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, версия 4

Системи за управление и контрол на изпълнението на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, версия 3

Адендум и изменени Анекси I и II към Програмното споразумение за финансиране на програма "Вътрешни работи"

Указания за организацията и провеждането на обществени поръчки по ЗОП и избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. от страна на бенефициерите по НФМ 2014-2021

Списък с документи и указания, необходими при отчитане на финансовото изпълнение на проекти по НФМ 2014-2021

Изменение на Системите за управление и контрол на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм от 2014-2021 

Системи за управление и контрол на изпълнението на програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

Споразумение за изпълнение на програма "Вътрешни работи" между Национално координационно звено и министерство на вътрешните работи

Допълнителна информация и проекти по НФМ 2014-2021

Наръчник за двустранни отношения

Наръчник за програмиране по резултати

Стратегия за управление на риска

Финансов наръчник

Указания за информация и публичност

Регламент НФМ 2014-2021 г.

Меморандум за разбирателство НФМ 2014-2021 г.

Синя книга НФМ 2014-2021 г.