МВР

Дирекция "КАО”

 

Състав

Заповед №8121з-1019/10.08.2017 г. за изменение на Заповед №8121з-232/09.02.2017 г. относно определяне на състава на Съвета по условия на труд в Министерството на вътрешните работи (файл)

Заповед 8121з-232/09.02.2017 г. за определяне на състава на Съвета по условия на труд в Министерството на вътрешните работи