МВР

Дирекция "КАО”

 

Етичен кодекс

 В изпълнение на своите задължения, служителите на Министерството на вътрешните работи се ръководят от кодекси на поведение.