МВР

Дирекция "КАО”

 

Документи

Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР 2016 г. - 2020 г.

План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Годишен отчет за степента на изпълнение на мерките от Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията за 2016 г. (файл)

План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2017 г. (файл)

Отчет за извършената дейност по превенция и противодействие на корупцията в МВР