МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Пловдив

30 окт 2017

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Пловдив

     На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Областна дирекция на МВР - Пловдив
- полицай - старши полицай - 31 (тридесет и една) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-7728/30.10.2017 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати   и   Изм. на протокол рег.№ 317р-11909/05.12.2017г.

Дата за изпит на допуснат кандидат

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 

 09 март 2018 | 15:27