МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 8 (осем) щатни бройки системен оператор за лица, работещи по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР - Кърджали

11 ное 2019

за заемане на 8 (осем) щатни бройки системен оператор за лица, работещи по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР - Кърджали

Областна дирекция на МВР - Кърджали обявява процедура за заемане на вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), по срочен договор за една година (от 15.11.2019 г. до 14.11.2020 г.), както следва:
СЕКТОР ,,БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”
- системен оператор - 8 (осем) щатни бройки

Рег.№ 292 р-25236/11.11.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати


Списък на недопуснатите кандидати

Крайно класиране

 22 ноември 2019 | 15:35