МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 6 (шест) вакантни длъжности системен оператор за лица, работещи по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР – Русе

12 ное 2019

за заемане на 6 (шест) вакантни длъжности системен оператор за лица, работещи по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР – Русе

Областна дирекция на МВР – Русе обявява процедура за заемане на 6 (шест) вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП), чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, както следва:
ОТДЕЛ „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ“
СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“
Група „Регистрация и отчет на пътните превозни средства и собствениците им“
- системен оператор, средно образование - 3 щ. бр.
СЕКТОР “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“
- системен оператор, средно образование - 3 щ. бр.

Рег.№ 336р-27049/12.11.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Крайно класиране


 12 декември 2019 | 12:11