МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 5 (пет) щатни бройки системен оператор за лица, работещи по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР - Кюстендил

11 ное 2019

за заемане на 5 (пет) щатни бройки системен оператор за лица, работещи по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР - Кюстендил

Областна дирекция на МВР - Кюстендил обявява процедура за подбор на кандидати за заемане на 5 (пет) вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП),
отпуснати по допълнителен щат за срок от 15.11.2019 г. до 14.11.2020 г.  – за длъжности по чл. 68 от Кодекса на труда  - за осъществяване на дейности по издаване на български лични документи, както и за персонализиране на български лични документи, издавани от други оправомощени служби и ведомства, както следва:
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - КЮСТЕНДИЛ
Отдел “Охранителна полиция”
Сектор „Пътна полиция“
Група „Моторни превозни средства, водачи и административно-наказателна дейност“
- системен оператор - 4 (четири) щатни бройки;
„Регистрация и технически контрол“ – Дупница
- системен оператор - 1 (една) щатна бройка.

Рег.№ 277р-10278/11.11.2019 г.

 11 ноември 2019 | 16:00