МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 4 (четири) вакантни длъжности системен оператор за лица, работещи по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР - Кърджали

19 фев 2020

за заемане на 4 (четири) вакантни длъжности системен оператор за лица, работещи по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР - Кърджали

Областна дирекция на МВР - Кърджали обявява процедура за заемане на вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП), по допълнителен щат за периода от 15.11.2019 г. до 14.11.2020 г., утвърден със заповед № 8121К-13519/04.11.2019 г., изменен със заповед № 8121К-3760/17.02.2020 г., назначавани по чл.68 от Кодекса на труда, както следва:
СЕКТОР ,,БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”
системен оператор (РУ - Ардино), средно образование, ЛРТП - 1 (една) щатна бройка;
системен оператор (РУ - Джебел), средно образование, ЛРТП - 1 (една) щатна бройка;
системен оператор (РУ - Крумовград), средно образование, ЛРТП - 1 (една) щатна бройка;
системен оператор (РУ - Кирково), средно образование, ЛРТП - 1 (една) щатна бройка.

Рег.№ 292р-4722/19.02.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

Крайно класиране

 05 март 2020 | 16:17