МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 3 (три) вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР

15 яну 2020

за заемане на 3 (три) вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР

В Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР, са вакантни 3 (три) изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка, както следва:
ДИРЕКЦИЯ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПРЕЗ ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”
ОТДЕЛ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ”
СЕКТОР “ОПЕРАТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ”
- разузнавач VI-I степен - 3 щ. бр.

Рег.№ 3282р-1186/15.01.2020 г.

 15 януари 2020 | 18:01