МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 23 (двадесет и три) щатни бройки системен оператор за лица, работещи по трудово правоотношение в Столична дирекция на вътрешните работи

11 ное 2019

за заемане на 23 (двадесет и три) щатни бройки системен оператор за лица, работещи по трудово правоотношение в Столична дирекция на вътрешните работи

Столична дирекция на вътрешните работи обявява процедура за заемане на вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) за периода от  15.11.2019 г. до 14.11.2020 г., както следва:
І. ОТДЕЛ “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”
СЕКТОР “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДВР”
- системен оператор (01 РУ) - 1 (една) щатна бройка
- системен оператор (02 РУ) - 1 (една) щатна бройка
- системен оператор (03 РУ) - 1 (една) щатна бройка
- системен оператор (04 РУ) - 1 (една) щатна бройка
- системен оператор (05 РУ) - 1 (една) щатна бройка
- системен оператор (06 РУ) - 1 (една) щатна бройка
- системен оператор (07 РУ) - 1 (една) щатна бройка
- системен оператор (08 РУ) - 1 (една) щатна бройка
- системен оператор (09 РУ) - 1 (една) щатна бройка
ІІ. ОТДЕЛ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“
03 СЕКТОР “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
02 ГРУПА “ОТЧЕТ НА ВОДАЧИ НА МПС”
- системен оператор - 14 (четиринадесет) щатни бройки

Рег.№ 513р-90934/11.11.2019 г.

 11 ноември 2019 | 17:30