МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 16 (шестнадесет) вакантни длъжности системен оператор за лица, работещи по трудово правоотношение в Столична дирекция на вътрешните работи

21 фев 2020

за заемане на 16 (шестнадесет) вакантни длъжности системен оператор за лица, работещи по трудово правоотношение в Столична дирекция на вътрешните работи

Столична дирекция на вътрешните работи обявява процедура за заемане на вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) за периода от  15.11.2019 г. до 14.11.2020 г., както следва:
І. ОТДЕЛ “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”
1. 02 СЕКТОР “ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПРЕПИСКИ ЗА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ”
-системен оператор - 2 (две) щатни бройки
2. СЕКТОР “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДВР”
-системен оператор (01 РУ) - 2 (две) щатни бройки
-системен оператор (02 РУ) - 1 (една) щатна бройка
-системен оператор (03 РУ) - 1 (една) щатна бройка
-системен оператор (04 РУ) - 1 (една) щатна бройка
-системен оператор (05 РУ) - 1 (една) щатна бройка
-системен оператор (06 РУ) - 3 (три) щатни бройки
-системен оператор (07 РУ) - 2 (две) щатни бройки
-системен оператор (08 РУ) - 1 (една) щатна бройка
-системен оператор (09 РУ) - 2 (две) щатни бройки

Рег.№ 513р-15860/21.02.2020 г.

 21 февруари 2020 | 16:22