МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) щатна бройка "автомонтьор" за лице, работещо по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР - Смолян

07 ное 2019

заемане на 1 (една) щатна бройка "автомонтьор" за лице, работещо по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР - Смолян

В Областна дирекция на МВР – Смолян е вакантна 1 (една) щатна бройка за лице, работещо по трудово правоотношение - на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, както следва:
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВЕН“
СЕКТОР „ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“
- АВТОМОНТЬОР - 1 щ.бр.;

Рег.№ 345р-12105/07.11.2019 г.

 07 ноември 2019 | 16:37