МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „СЪТРУДНИК, ОХРАНА“ за лице, работещо по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР - Бургас

31 яну 2020

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „СЪТРУДНИК, ОХРАНА“ за лице, работещо по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР - Бургас

Областна дирекция на МВР - Бургас обявява процедура за заемане на вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
„СЪТРУДНИК, ОХРАНА“ в група „ Оперативна дежурна част“ – 1 (една) щ. бр.

Рег.№ 251р–4497/31.01.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от интервю

 02 март 2020 | 13:34