МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност системен оператор, за лице работещо по трудово правоотношение при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР (РДГП) Смолян

12 дек 2019

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност системен оператор, за лице работещо по трудово правоотношение при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР (РДГП) Смолян

Регионална дирекция “Гранична полиция” – Смолян при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР обявява процедура за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - МОМЧИЛГРАД
ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО - ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ – МАКАЗА
- системен оператор - 1  щ. бр.

Рег.№ 3282р-28364/11.12.2019 г.

 12 декември 2019 | 12:22