МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение при дирекция “Отбранително-мобилизационна подготовка” - МВР

28 яну 2020

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение при дирекция “Отбранително-мобилизационна подготовка” - МВР

За заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда,
в отдел 02 “Мобилизационна готовност, административно обслужване и защита на класифицираната информация” при дирекция “Отбранително-мобилизационна подготовка” - МВР:
ЧИСТАЧ - 0,5 щ. бр.

Рег.№ 11977р-216/24.01.2020 г.

 28 януари 2020 | 17:00