МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР (РДГП) Смолян

24 яну 2020

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР (РДГП) Смолян

Регионална дирекция “Гранична полиция” – Смолян при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР обявява процедура за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - МОМЧИЛГРАД
ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО - ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ – МАКАЗА
- системен оператор - 1  щ. бр.

Рег.№ 3282р-1898/24.01.2020 г.

 24 януари 2020 | 15:51