МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „оператор, център за обаждания“ за лица работещи по трудово правоотношение при дирекция “Национална система 112” – МВР (РЦ-112) Варна

03 дек 2019

за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „оператор, център за обаждания“ за лица работещи по трудово правоотношение при дирекция “Национална система 112” – МВР (РЦ-112) Варна

В Дирекция “Национална система 112” – МВР е вакантна 1 /една/ щатна бройка за длъжността „оператор, център за обаждания“ със средно образование за лица работещи по трудово правоотношение на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, както следва:
Отдел „Районен център 112 „–  Варна
сектор „Приемане на спешни повиквания”
- оператор, център за обаждания, средно образование – 1 /една/ щатна бройка.

Рег.№ 10530р-2106/03.12.2019 г.

 03 декември 2019 | 16:39