МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на вакантни длъжности „Управител / учебна база, той и домакин“ за лица, работещи по трудови правоотношения в Областна дирекция на МВР - Бургас

12 яну 2021

заемане на вакантни длъжности „Управител / учебна база, той и домакин“ за лица, работещи по трудови правоотношения в Областна дирекция на МВР - Бургас

Областна дирекция на МВР - Бургас обявява процедура за заемане на вакантни длъжности за лица, работещи по трудови правоотношения (ЛРТП), както следва:
„Управител / учебна база, той и домакин“ в сектор „Управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ – 1 (една) щ. бр.

Рег.№ 3251р–1478/12.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 29 януари 2021 | 15:06