МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на вакантна длъжност чистач (РУ-Годеч) за лице, работещо по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР – София

29 яну 2021

заемане на вакантна длъжност чистач (РУ-Годеч) за лице, работещо по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР – София

Областна дирекция на МВР – София обявява процедура за заемане на вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) , както следва:
 „Администрация РУ“ към РУ – Годеч при ОДМВР - София
- чистач – 1 щатна бройка

Рег.№ 517р-2224/29.01.2021 г.

 29 януари 2021 | 17:35