МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на вакантна длъжност системен оператор за лице, работещо по трудово правоотношение при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР

12 фев 2021

заемане на вакантна длъжност системен оператор за лице, работещо по трудово правоотношение при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР

Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР обявява процедура за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
ОТДЕЛ "СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“
СЕКТОР "ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ"
- системен оператор - 1 щ. бр.

Рег.№ 3282р-3849/12.02.2021 г.

 12 февруари 2021 | 17:53