МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Пловдив

21 апр 2021

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Пловдив

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Пловдив за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Сектор „Базова научно-техническа лаборатория“
Група „Химия, биология и одорология“
- разузнавач VI – IV степен (ЕКД - химик) – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Първо районно управление – Пловдив
2.1.Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция”
- полицейски инспектор VІ – V степен – 2 (две) вакантни длъжности;
2.2. Участък – Първенец
- разузнавач VI – V степен (ДПС) – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Второ районно управление – Пловдив
Сектор „Криминална полиция“
Група 01 „Противодействие на криминалната престъпност“
- разузнавач VI – V степен (ДПС) – 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление – Карлово
Участък – Сопот
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
5. Районно управление – Асеновград
Сектор „Охранителна полиция”
Група „Териториална полиция“
- полицейски инспектор VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
6. Районно управление – Хисаря
Група „Охранителна полиция”
- полицейски инспектор VІ – V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност;
7. Районно управление – Стамболийски
Група „Охранителна полиция”
- полицейски инспектор VІ –V степен (ТП) – 2 (две) вакантни длъжности;
8. Районно управление – Раковски
Група „Охранителна полиция”
- полицейски инспектор VІ – V степен (ТП) – 2 (две) вакантни длъжности;
9. Районно управление – Труд
Участък – Съединение
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-5964/19.04.2021 г.

 21 април 2021 | 16:28