МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба при Столична дирекция на вътрешните работи

14 юли 2020

конкурс за назначаване на държавна служба при Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. 01 Районно управление
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
04 група „Криминална полиция“ – Средец
- разузнавач VІ – V степен (ДПС) – 1 (една) вакантна длъжност;
2. 02 Районно управление
Участък – Нови Искър
група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ – V степен (ДПС) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-7929/13.07.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 18 септември 2020 | 18:33