МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба при Столична дирекция на вътрешните работи

08 юли 2020

конкурс за назначаване на държавна служба при Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Метрополитен“ (чл. 92 от ЗМВР) по допълнителен щат към щата на Столична дирекция на вътрешните работи
- полицай – старши полицай – 80 (осемдесет) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-7833/08.07.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати  и  Допълн. към протокол рег.№ 513р - 63267/03.08.2020 г.

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”  и  Изменение на протокол рег. № 513р-66746/12.08.2020 г.

1.Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

2.Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

График за ново интервю

Протокол за изменение на протокол № 513р - 91434/26.10.2020 г.

Резултати от етап „Заключително интервю”

Съобщение

 

 20 ноември 2020 | 16:53