МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба при „Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) ВАРНА

10 юли 2019

конкурс за назначаване на държавна служба при „Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) ВАРНА

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ВАРНА
- спасител – старши спасител (водач на подемно - транспортни машини) в сектор ,,Специализирани оперативни дейности” – 1 (една) вакантна длъжност;
- спасител – старши спасител (водач на самоходна техника) в сектор ,,Специализирани оперативни дейности” – 1 (една) вакантна длъжност;
- водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност;
- пожарникар - старши пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност;
- младши инспектор ІІІ – І степен – 2 (две) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-11048/08.07.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Протокол за изменение на протокол рег. № 833р-5754/02.09.2019г.

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване”

Състав на конкурсната комисия

Класиране и Крайно класиране

 06 декември 2019 | 10:19