МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба при „Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) БУРГАС

10 юли 2019

конкурс за назначаване на държавна служба при „Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) БУРГАС

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантна младши изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - БУРГАС
СЕКТОР ,,ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС” (по чл. 128 от ЗМВР)
,,ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ”
- младши инспектор ІІІ – І степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-11049/08.07.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 03 декември 2019 | 17:10