МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба при „Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР СДПБЗН

10 юли 2019

конкурс за назначаване на държавна служба при „Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР СДПБЗН

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
- спасител – старши спасител в сектор ,,Специализирани оперативни дейности” – 3 (три) вакантни длъжности;
- водач на специален автомобил II – I степен, той и пожарникар - 2 (две) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-11051/08.07.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 

 16 декември 2019 | 19:28