МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи

18 сеп 2019

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Противодействие на криминалната престъпност”
1.1. 06 сектор „Престъпления против собствеността и културно-исторически ценности“
- разузнавач VІ – ІІІ степен – 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. 07 сектор „Престъпления, свързани с МПС“
- разузнавач VІ – ІІІ степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районни управления
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност”
- разузнавач VІ – ІV степен – 5 (пет) вакантни длъжности;

Зап.№ 8121К-12243/17.09.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Състав на конкурсната комисия

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 20 ноември 2019 | 10:38