МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи

23 юли 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. ОТДЕЛ „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“
03 сектор „Административно обслужване“
01 група „Административно-наказателна дейност”
- полицейски инспектор VI - IV степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. 01 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“ – Средец
- полицейски инспектор VІ - ІV степен – 1 (една) вакантна длъжност;
3. 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“ – Сердика
- полицейски инспектор VІ - V степен – 3 (три) вакантни длъжности;
4. 03 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Сектор „Охранителна полиция“
4.1. Група „Териториална полиция“ – Възраждане
- полицейски инспектор VІ - ІV степен – 1 (една) вакантна длъжност;
4.2. Група „Териториална полиция“ - Илинден
- полицейски инспектор VІ - V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
5. 06 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Сектор „Охранителна полиция“
5.1. Група „Териториална полиция“ – Красно село
- полицейски инспектор VІ - V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
5.2. Група „Териториална полиция“ – Овча Купел
- полицейски инспектор VІ - V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
6. 07 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Сектор „Охранителна полиция“
6.1. Група „Охрана на обществения ред“
- полицейски инспектор VІ - ІV степен – 1 (една) вакантна длъжност;
6.2. Група „Териториална полиция“ – Младост
- полицейски инспектор VІ - V степен – 2 (две) вакантни длъжности;
7. 08 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Участък – Панчарево
Група „Териториална полиция“
- полицейски инспектор VІ - V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
8. 09 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“ – Люлин
- полицейски инспектор VІ - V степен – 2 (две) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-8109/22.07.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране

 02 октомври 2020 | 17:35