МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Варна

10 мар 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Варна

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Четвърто районно управление – Варна
Участък – Долни чифлик
- младши автоконтрольор II-I степен – 2 (две) вакантни длъжности;
2. Районно управление – Девня
2.1. Група „Охранителна полиция“
- младши автоконтрольор II-I степен – 2 (две) вакантни длъжности;
2.2. Участък – Вълчи дол
- младши автоконтрольор II-I степен – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Провадия
Участък – Дългопол
- младши автоконтрольор II-I степен – 2 (две) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-4368/09.03.2020 г.

1.Съобщение

2.Съобщение

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Изменение на заповед № 8121К-4368/09.03.2020 г.

 07 август 2020 | 14:36