МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

13 ное 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Разследване“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в ОДМВР – 2 (две) вакантни длъжности;
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 5 (пет) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-10523/12.11.2020 г.

Удължаване на срока за подаване на документи

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Протокол за изменение на протокол Рег.№ 272р-1775/21.01.2021 г.

Резултати от „Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи“ – 1 част

Удължаване на срока за провеждане на конкурс

Резултати от „Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи“ – 2 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 15 април 2021 | 18:39