МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин

13 ное 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел „Разследване“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-10525/12.11.2020 г.

Удължаване на срока за подаване на документи

 

 09 декември 2020 | 16:38