МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - София

12 окт 2018

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - София

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Областна дирекция на МВР - София
1. Районно управление – Пирдоп
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 2 (две) вакантни длъжности.
2. Районно управление – Своге
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;
- младши автоконтрольор ІІ – І степен – 1 (една) вакантна длъжност.
3. Районно управление – Сливница
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности.
4. Районно управление – Ихтиман
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.
5. Районно управление – Етрополе
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности.
6. Районно управление – Елин Пелин
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-9539/12.10.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 20 февруари 2019 | 17:15