МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Видин

26 окт 2017

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Видин

     На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и член 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Видин за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- полицай – старши полицай (ВПА) – 5 (пет) вакантни длъжности;
- полицай – старши полицай4 (четири) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-7665/25.10.2017 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Състав на конкурсната комисия

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Състав на конкурсната комисия

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране

 02 март 2018 | 17:21