МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Хасково

26 май 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Хасково

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Районно управление – Ивайловград
Група „Охранителна полиция“
- Полицейски инспектор VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-6333/22.05.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

 27 юли 2020 | 19:25