МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Добрич

29 май 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Добрич

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Добрич на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Първо районно управление – Добрич
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на престъпленията против личността“
- Разузнавач VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Генерал Тошево
Група „Криминална полиция“
- Разузнавач VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-6563/28.05.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати

Дата за изпит

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

 04 август 2020 | 14:25