МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Добрич

06 ное 2017

за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Добрич

На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и член 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Добрич за вакантни младши изпълнителски длъжности по допълнителния щат на Областна дирекция на МВР - Добрич, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Първо районно управление - Добрич
„Общинска полиция“
- полицай - старши полицай - 7 (седем) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-7906/03.11.2017 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 08 февруари 2018 | 18:03