МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Видин

21 яну 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Видин

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Видин за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление - Видин
сектор „Криминална полиция“
група „Противодействие на престъпленията против личността”
- разузнавач VІ - IV степен - 1 ( една) вакантна длъжност;
2. Районно управление - Белоградчик
група „Криминална полиция“
- разузнавач (ИП) VІ - V степен - 1 ( една) вакантна длъжност
3. Районно управление - Кула
група „Криминална полиция“
- разузнавач (ИП) VІ - V степен - 1 ( една) вакантна длъжност

Зап.№ 8121К-354/17.01.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Резултати от етап „Заключително интервю”

 04 април 2019 | 18:09