МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Варна

26 май 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Варна

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Второ районно управление – Варна
Сектор „Криминална полиция“
Група 01 „Противодействие на криминалната престъпност“
- Разузнавач VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност; 
2. Трето районно управление – Варна
Сектор „Криминална полиция“
Група 02 „Противодействие на криминалната престъпност“
- Разузнавач VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Четвърто районно управление – Варна
3.1 Сектор „Криминална полиция“
3.1.1. Група „Противодействие на криминалната престъпност“
- Разузнавач VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
3.2. Участък Белослав и Аврен
- Разузнавач VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-6335/22.05.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 29 юни 2020 | 17:20