МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Варна

26 май 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Варна

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Първо районно управление – Варна
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
- Полицейски инспектор VІ – V степен – 2 (две) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-6336/22.05.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 29 юни 2020 | 17:17