МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

28 авг 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
    ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление  - Хасково
Група “Общинска полиция“ по допълнителен щат към щата на Сектор “Охранителна  полиция“
- полицай – старши полицай – 7 (седем) вакантни длъжности
2. Районно управление  - Димитровград
Група “Общинска полиция“ по допълнителен щат към щата на Сектор “Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности

Зап.№ 8121К-11813/27.08.2019 г

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част   и   Изм. на протокол рег.№ 272р-24498/20.11.2019г.

Класиране и Крайно класиране

 28 ноември 2019 | 11:29