МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Търговище

16 юли 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Търговище

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Търговище на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление – Търговище
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на криминалната престъпност“ – Селски район
- разузнавач VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Попово
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-7970/15.07.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Резултати от етап „Заключително интервю”

 23 септември 2020 | 16:37