МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Стара Загора

26 яну 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Стара Загора

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Стара Загора на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- младши автоконтрольор ІІ – І степен. - 2 (две) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай - 8 (осем) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-517/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Съобщение

Удължаване на срока за провеждане на конкурс

Резултати от етап „Психологично изследване”

Класиране

 31 май 2021 | 17:28