МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин

20 сеп 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел „Разследване“
- младши разследващ - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-10190/14.09.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати


 21 октомври 2021 | 11:41